Usługi

Nasi profesjonalni Opiekunowie zapewniają pełną troski i profesjonalną opiekę, bezpieczeństwo oraz życzliwość – usługi opiekuńcze

Doświadczona i wykształcona kadra z odpowiednimi cechami charakteru wraz z potwierdzonymi badaniami psychologicznymi oferuje troskliwą opiekę nad osobami starszymi i dziećmi oraz osobami wymagającymi opieki paliatywnej.

Priorytetem Troskliwym Opiekunów jest stworzenie przyjaznych warunków sprawowania opieki, szczególnie nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz dziećmi.

Wykształcenie i doświadczenie jest przepustką doświadczenia usług na najwyższym poziomie. Wiemy, że każdy człowiek jest inny, dlatego naszą pracę rozpoczynamy od wywiadu i ankiety, która zapewnia usługi dopasowane do potrzeb każdego podopiecznego.

Bardzo rzetelnie uwzględniamy wszystkie indywidualne warunki panujące w otoczeniu każdego podopiecznego. Szczególnie poznajemy: stanu zdrowia, warunki mieszkaniowe, preferencje klientów, upodobania, pasje i oczekiwania.

Zakres usług świadczonych przez Troskliwych Opiekunów

 • opieka doraźna, dzienna i nocna,
 • opieka pielęgniarska,
 • rehabilitacja,
 • konsultacje lekarskie,
 • sprzątanie,
 • prace porządkowe sezonowe,
 • pielęgnacja,
 • zakupy,
 • rozrywka,
 • spacery,
 • masaże,
 • rozwój pasji i zainteresowań,
 • terapie złożone,
 • kino,
 • teatr,
 • wycieczki,
 • transport chorych,
 • czytanie książek, gazet.

Dostępne usługi: