Opiekunki do dzieci

Opieka nad dziećmi wymaga ogromnej odpowiedzialność, troski, ale także odpowiedniego wykształcenia, które poza codzienną opieką gwarantuje rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci.

Sprawdzona niania

Sprawdzona niania do dziecka to osoba o najwyższych umiejętnościach pedagogicznych, kompetentny i doświadczony pracownik, którego cechy charakteru pozwalają na podjęcie pracy z dziećmi.

Opiekunki do dzieci Troskliwych Opiekunów to osoby sprawdzone, posiadające aktualne badania psychologiczne, kompetencje zawodowe umożliwiające pracę z dziećmi.

Opiekunki do dzieci

Troskliwi opiekunowie zatrudniają opiekunki do dzieci posiadające wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi. Opiekunki do pracy z dziećmi wykorzystują autorskie programy edukacyjne oraz programy przygotowane przez radę edukacyjną Troskliwych Opiekunów, oparte na nauce poprzez zabawę.

Opieka nad dziećmi nie może ograniczać się wyłącznie do troski o ich bezpieczeństwo i regularne podawanie posiłków. Doskonale o tym wiemy.

W czasie pracy z dzieckiem realizują autorskie programy edukacyjne, opierające się na nauce poprzez zabawę. Oddelegowujemy do pracy z Waszymi dziećmi osoby ciepłe, życzliwe, zaangażowane. Proponujemy także pomoc naszych niań i animatorów przy animacjach i zabawach podczas eventów z udziałem dzieci.

Oferujemy opiekę stała i doraźną.

W zależności od preferencji klientów oferujemy opiekunki do dzieci, opiekunki świadczące pomoc guwernantki, nauczycieli języka obcego i wyspecjalizowanych terapeutów, który sprawują opiekę nad dziećmi wymagającymi szczególnej terapeutycznej troski.